Ksiegowosc gl

Butla hrd istnieje zatem specjalna butla, która wyposażona istnieje w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we wnętrze chronionego urządzenia.

Butle hrd traktowane są przede ludziom do ochrony przeciwpożarowej systemów w postaci zagrożenia, na przypadek jeżeli idzie o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można skorzystać jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o miejsca, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Istnieje wówczas mało każda gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te urządzenia muszą być kupione w certyfikatach, a konkretnie chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Choć w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden środek nie mogą stwarzać zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w końca uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są rzeczywiście butle hrd o moc większej pojemności oraz w kontraktu z ostatnim wytwarzane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wypełnianie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Wykonuje to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może stworzyć większe szkody niż korzyści, na model w zakładach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie są butle hrd. Są również butle hrd wypełnione parą wodną. Posiadają one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma zbyt zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W pełnym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz sposobu izolowania wybuchu.