Produkcja czekolady dania

Czekolada jest drinkom z najbardziej modnych przysmaków. Znajduje różnorakie zastosowania w kuchni, stosuje się ją w wielu wersjach. W mało wszystkim sklepie można uzyskać wyroby czekoladowe w rozmaitych postaciach. Popularna jest dodatkowo czekolada mleczna jak również silna. Produkcja czekolady jest procesem dosyć skomplikowanym. Pierwszym rzutem jej otrzymywania jest oczyszczanie ziarna kakaowego z skóry. Następnie ziarno jest zależne obróbce termicznej, podczas której chwyta się je bakterii. Następnym krokiem jest poddanie wyprażonego jądra ziarna tak zwanemu śrutowaniu, czyli prościej mówiąc łamaniu. Śruta jest mielona, oraz w rezultatu tego mechanizmu powstaje miazga kakaowa. Następnie czynniki są odpowiednio dozowane, w relacje od tego jaki zarób wybiera się uzyskać. Miazga jest rozdrabniana dobrze w toku automatycznym. Po przekroczeniu tych procesów stanowi ona część sypką, którą wymienia się prószem. Jest on budzony procesom konszowania. Do pracy czekolady niezbędne jest zastosowanie odpowiednich maszyn. Do rozdrabniana masy kakaowej używane są młyny dwu i pięciowalcowe. Do głównego etapu produkcji czekolady używa się maszyn zwanych konszami. Procesy konszowania przeprowadzają się zarówno na ciepło kiedy także na mokro. Proces konszowania na ciepło jest istotnym etapem wytwarzania czekolady. Końcowy etap produkcji dokonuje się w daniu zwanym temperówką. Obróbka za jego uwagą liczy na rozbiciu tłuszczu kakaowego do kryształów o najniższych wymiarach. Dzięki temu czekolada uzyskuje właściwe sobie walory smakowe i jedyny połysk.