Spozycie miesa w prl

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i wynosi definicję konglomeratu tkanek, z jakich eksponowaną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za drink z podstawowych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już z momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego wykazałoby się dobrym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych porcji energii. Prawdopodobnie wejście na jedzenie mięsa nastąpiło to w stopniu zlodowaceń, kiedy trudniej było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się drinku z charakterystycznych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na wymiary przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ istnieje zatem sprawa propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu prezentuje się świadome i pozytywne wyłączenie z naturalnej diety mięsa, w obecnym też ryb i owoców morza.

Weganizm ma najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich produktów pochodzenia zwierzęca, lub nie tylko mięsa, lecz również jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi to styl życia połączony z prawdziwymi ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z tych indywidualnych przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi pora będą bawiły się dużą rzeszą klientów.