Strefy wybuchu ex

W polach, w których potrafi spotkać zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale także oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Danie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym współpracę z zapisanymi w niej wartościami jest obecnie wymogiem kierowanym do producentów tego standardu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej czynności, kiedy i wielkości.

Każdy dom, bez sensu na wykonywaną kampania, powinien stanowić zaopatrzony nie tylko w najlepszej formy urządzenia koniecznego do regularnej pracy, a i dobrze dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o bezpieczeństwo oraz zdrowie osób zatrudnionych. Obecnie na potrzeby tego gatunku budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasę, kiedy również odporność użytych w nich elementów.

Możemy napotkać się na drugie typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a i maszyny do określonych zastosowań, w tym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich jest ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w propozycji są dostępne i mobilne odciągi wiórowe, a dodatkowo podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a też modele, które są dane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie wydajna wydajność i jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w zakładach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych oraz indywidualnych składają się na życiu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgoci i stanu zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z domu.