Zagrozenia wybuchem metanu

Urządzenia oddane do produkcji w strefie zagrożenia wybuchem powinny osiągać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do używania w dziedzinach zagrożenia wybuchem.

Istnieje wiele norm skojarzonych z ostatnią radą, która wprowadza szczegółowe wymagania jeżeli idzie o jedne produkty. I warunki, które nie są objęte ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić przedmiotem regulacji wewnętrznych obowiązujących w danych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą lecz być różne z informacją, natomiast nie mogą zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny zgodności z aktywnym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej. Na początku XX wieku, jak w kopalniach węgla nie przywiązywano wielkiego miejsca do stosowania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło czyli do wielu pożarów oraz eksplozji, których winą były oleje palne i przyznający się metan. Jako, że konieczność jest matką wynalazków, więc po wielu wypadkach zastosowano nowe typy olejów, oleje wodne, jakie nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany przykład historyczny jest samym z wielu potwierdzeń, że stosowanie się do wysokich wartości, powiązanych z artykułami w okolicy zagrożenia początkiem jest podstawowym obowiązkiem każdego właściciela oraz człowieka. Wada tego obowiązku powoduje zarówno obrazy w ludziach, jak i materialne. ATEKS, jak radzi jego definicja, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian cierpiącym na końcu eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Kierowanie się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest generalną zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają sprowadzać się rzadko, to wprawdzie głównymi przyczynami zawsze są chęci szybkiego wykonania pracy, nieużywanie się do zasad etc. Wiązanie się do dyrektywy ATEX i zasad z nią połączonych jest podstawowym wymogiem dla sektora produkcyjnego i wydobywczego oraz usług związanych ze dziedziną zagrożenia wybuchem ( w tym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie jedynie używaj się do korzystania artykułów z prawymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich decyzji!